Tel. 774 359 666

Taneční divadlo

Honzy Pokusila

Kurzy děti

JAZZ BALET

Dětské taneční kurzy jsou rozděleny do tří skupin podle věku a tanečních zkušeností dětí. Děti mohou chodit dle zájmu jednou až třikrát týdně. První dva roky je taneční
pohybová průprava všeobecná. Později se děti mohou zaměřit na klasický nebo současný moderní tanec, ale obě techniky se stále ve všech hodinách prolínají.

ROZVRH

CENA : školné na pololetí lze platit  převodem na č. 1438864027/3030

1x týdně – 1 700,- 2x týdně – 2 200,- půlročně

cena je výjimečně snížena pro děti A na 1x týdně 1500,- 2x týdně 1800,- půlročně

SKUPINY

  • MINI A 4-6 let -základ hodiny tvoří pohybové hry, které rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci, hudební vnímání a smysl pro rytmus. Podporují orientaci v prostoru, posilují tělo, seznámí děti se základními pozicemi a názvoslovím z klasického a moderního tance. Rozvíjí pohybovou tvořivost.
  • STŘEDNÍ B 7-9 let – prohloubení technických dovedností a znalostí, základy nízké akrobacie, vytváření krátkých variací a choreografií, možnost vystupování v divadle.
  • VELKÉ C 10-13 let -užší rozlišení mezi klasickým a moderním tancem, aktivní účast na choreografiích, prohloubení technických dovedností a znalostí

AKROBACIE 

  • MINI A 4-6 let -čast hodiny tvoří pohybové hry, které rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci. Hlavní částí jsou základy nízké akrobacie a prvky jako kotouly, přemety stranou, vpřed a vzad, stoje na rukou. mosty apod.
  • STŘEDNÍ B 7-13 let – prohloubení technických dovedností a znalostí, pokročilejší prvky nízké akrobacie. Kotouly vpřed, vzad, letmo, stoje na rukou, přemety vpřed vzad, kolébky, salta apod.

 

Vhodné oblečení je cokoliv, v čem se cítí vaše dítě pohodlně. Doporučujeme přiléhavé sportovní oblečení, dresy, ponožky. Tančí se na speciální taneční podlaze Grabolet, můžete mít i speciální taneční obuv, pro její zakoupení se předem poraďte s lektorem, nevhodná obuv může být velice kluzká, ničí podlahu a zakážeme ji. Vhodné je i triko s delším rukávem pro zahřátí, či pro tanec na zemi. S sebou pití.

PRÁZDNINY Naše divadlo respektuje školní prázdniny Královéhradeckého kraje, v tyto dny se neučí.

OMLUVY A ORGANIZACE   Vyzvedávejte, prosím, Vaše děti po hodině včas!  Nepřítomnost Vašeho dítěte by měla být omlouvána přímo samotným lektorům e-mailem krovackova.barbora@post.cz nebo telefonicky. Barbora 774 05 18 08

SPECIFIKACE

Klademe důraz na správné provedení pohybu, ontogenetický vývoj dětí a naučení řádných návyků, nejen preventivně tak pracujeme s některými zdravotními obtížemi pohybového ústrojí ( plochá noha, skolióza, lordóza,…) Každá skupina nacvičí alespoň jedno krátké představení za rok. Podle kvality mohou vystoupit v divadle nebo i na některé taneční přehlídce. Taneční soutěže ale nejsou naší hlavní náplní a týkají se spíše sólových výstupů nebo malých skupin. Tyto nácviky potom probíhají individuálně a jsou hrazeny mimo půlroční školné.

writing a research paper

Přihláška


Facebook Královéhradecký kraj město Hradec Králové